Työnohjaus 2020-02-21T11:31:43+02:00
ULLA PUHin työnohjaus on enimmäkseen potilastyönohjausta, jossa pyritään auttamaan työnohjattavan asiakasta ohjaamalla tämän terapeuttia (työnohjattavaa) sekä selkeyttämään työnohjattavan työn perustehtäviä, työrooleja ja työn tavoitteita. Työnohjauksessa tarkastellaan erityisesti työnohjattavan omia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä pyritään kehittämään omaa itsehavainnointikykyä. Lisäksi pyritään tunnistamaan työn ja työyhteisön aikaansaamia tunteita ja tukemaan työntekijää organisaation muutos- tai ristiriitatilanteissa.

Työnohjaus

ULLA PUHin työnohjaus on luottamuksellista yksilö- tai ryhmätyönohjausta, jonka tarkoituksena on tukea työssä jaksamista, löytää ratkaisuja työn sekä omien toimintamallien solmukohtiin ja oppia niistä selviytymiskeinoja mahdollisiin uudenlaisiin pulmatilanteisiin.

ULLA PUHin työnohjaus perustuu ajatukseen, että työnohjaaja kuulee työnohjattavalta, miten tämä on kokenut työtilanteet ja/tai mitä hän kertoo asiakkaansa kuntoutuksesta. Työnohjaaja ei voi tietää koko totuutta taustalta vaan pysähtyy ohjattavan kertoman äärelle. Tästä lähtökohdasta lähdetään tarkastelemaan toimintamalleja ja ajatuksia sekä miettimään jatkoa. Työnohjaaja antaa ohjattavalle objektiivisen tilan itse ratkaista tapauksensa, ja samalla kiinnittää ohjattavan syvempään asioiden pohtimiseen. Näin ratkaisu on helpompi löytää ja samalla sitoutuminen ja motivaatio omaan työhön lisääntyy; työtekijän päätökset kasvavat oman ajattelun pohjalta, eivätkä ulkoapäin. Toki etiikan, työnantajan ja työtehtävien raamit ovat aina perustana työssä ja työyhteisöissä toimimiselle.

ULLA PUHin työnohjauksesta hyötyy eniten, jos sitoutuu siihen pitkäkestoisesti, mutta sopimukset tehdään tilaajasta riippuen vuodeksi kerrallaan; yleensä 5-9 kertaa vuodessa (a’ 90 minuuttia). Tilaaja voi myös ostaa yhden tai muutaman kerran, mutta silloin ovat kyseessä lähinnä konsultaatiokäynnit, jotka nekin ovat joskus paikallaan. Työnohjauksen ja konsultaatiokäyntien hinta sovitaan aina erikseen työnohjauksen toteutuspaikan, keston ja kertojen määrän mukaan.

Jos olet kiinnostunut Ulla Hyytiäisen työnohjauksesta tai konsultaatiosta, niin voit ottaa yhteyttä ullapuh@gmail.com , jättää soittopyynnön numeroon 040 536 4714 tai jättää viestisi näiden sivujen ULLA PUH -palautelomakkeelle.

Ulla Hyytiäinen on Suomen työnohjaajat ry:n jäsen (STOry).

www.suomentyonohjaajat.fi