Toiminimi ULLA PUH 2022-12-20T16:56:32+02:00
Ulla Hyytiäinen on julkaissut useita artikkeleita, kannanottoja ja toimittanut Dysfasia-kirjan sekä suomen- ja ruotsinkielisiä vanhempainoppaita puhe- ja kielihäiriöistä. Ulla Hyytiäinen on järjestänyt ja ollut järjestämässä työryhmässä useita seminaareja ja koulutuksia kuten mm. kolme Dysfasia-seminaaria, Perhekoulutuksen ja useita Dialogisen puheterapian Tuki ry:n seminaareja.
ULLA PUHilla on sopimus puheterapiasta HUSin kanssa sekä työnohjauksesta Helsingin Kaupungin kanssa.

Ulla Hyytiäinen antaa puheterapiaa suomen kielellä koti-, päiväkoti- ja koulukäynteinä Helsingissä.

Ulla Hyytiäinen käyttää vain hyväksyttyjä menetelmiä puheterapiassaan, kuten mm. Theraplay-elementtejä, tukiviittomia ja OPT-tekniikoita (Oral Placement Therapy). Hän käy vuosittain ammatillisissa koulutuksissa, lukuisia kertoja työnohjauksessa sekä työnohjaa itsekin muita puheterapeutteja.

ULLA PUHilla on ajanmukaiset terapiamateriaalit, kuten iPad pro, iPad mini, kuvakommunikointikansio, OPT-materiaalia ja runsaasti terapiakäyttöön sopivia ohjelmia sekä kuvakommunikaatio-ohjelma. ULLA PUHilla on useita Suomessa normitettuja logopedisiä testejä käytössään.

Ulla Hyytiäinen on julkaissut useita artikkeleita, kannanottoja ja toimittanut Dysfasia-kirjan sekä suomen- ja ruotsinkielisiä vanhempainoppaita puhe- ja kielihäiriöistä.

Ulla Hyytiäinen on järjestänyt kielihäiriöisten lasten perheille sopeutumisvalmennuskursseja (AIVOLIITTO) ja ollut järjestämässä työryhmässä useita seminaareja ja koulutuksia kuten mm. Dysfasia-seminaareja, Perhekoulutuksen ja useita Dialogisen puheterapian Tuki ry:n seminaareja.

Ulla Hyytiäisen toiminimi ULLA PUH (Y-1369679-9) on perustettu vuonna 2003 (https://www.ytj.fi) ja toiminimellä on yksi Valviran 14.03.1995 (www.valvira.fi) laillistama puheterapeutti Ulla Hyytiäinen (rek.nro 01203510928).

ULLA PUHin Tietosuoja- ja Rekisteriseloste, Omavalvontasuunnitelma sekä potilasasiamiehen tiedot annetaan tarvittaessa asiakkaille ja toimitetaan pyydettäessä muillekin.

Pitkiä koulutuksia

2006  Theraplay® -terapeutti, (The Theraplay® Institute / Suomen Theraplay® -yhdistys)

2004 Työnohjaaja (Helsingin Yliopiston täydennyskoulutuslaitos)

1983 Puheterapeutti (Helsingin Yliopisto)

1979 Lastentarhanopettaja (Helsingin Lastentarhanopettajaopisto)

1978 Taideteollinen korkeakoulu (Koulutuskeskus)

Osa lyhyistä (1-2 päivää) koulutuksista

Ensiapukoulutuksia kolmen vuoden välein

2020 HUS-yhteistyötapaaminen ammatinharjoittajille

2020 Kelan kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus- ja yhteistyötilaisuus, webinaari

2019 Tie ammatilliseen kasvuun, LIVE-STRIIMAUS

2019 Kelan kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus- ja yhteistyötilaisuus, webinaari

2019 Kanta / verkkokoulutus

2019 Kantakoe ja koulutus

2019 Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä soveltuvuuskoe / koirakko

2019 Lapset, perheet ja mentalisaatio -seminaari

2019 Parent-Child interaction, brain development and stressregulation

2019 Tietotekniikka erilaisen oppijan tukena, webinaari

2019 Kelan etäkuntoutuksen kehittämishankkeen loppuseminaari, webinaari

2018 Läheisen ohjaus terapiatyössä

2018 Koulutus rakenteisesta kirjaamisesta sekä Potilastiedon arkistosta

2018 Etäkuntoutusseminaari

2018 PSOP -palvelusetelikoulutus

2018 Kelan kuntoutuksen palveluntuottajien koulutus

2018 Miksi joku lapsi edistyy terapiassa ja toinen ei, webinaari

2018 Änkytysluento

2017 Neuropsykiatria nyt

2017 Puheterapeuttien ammatinharjoittajakoulutus (tietosuoja, Sote, alihankinta)

2017 Vuorovaikutus on yhteinen asiamme -juhlaseminaari

2017 Tietosuoja, webinaari

2016 GAS-menetelmän koulutus

2016 iPad kuntoutuksessa

2016 Working with Selective Mutism

2016 Tietosuoja, webinaari

2015 ICF-koulutus

2015 TalkTools / OPT 1+2 -koulutus

2015 GAS-menetelmän koulutus

2015 Kelan avoterapiakuntoutuksen koulutus

2015 Akavan Yrittäjäseminaari

2015 Puheterapeuttien ammatinharjoittajakoulutus (tietoturva, Kanta, arkistolaki)

2014 Sharing Play -seminaari

2014 Rakenteellinen kirjaaminen

2014 Dialogisen puheentuki ry juhlaseminaari

2014 Leikki sijansa saakoon seminaari

2013 GAS-menetelmän koulutus

2013 Auditiivinen prosessointi ja sen häiriöt

2013 Puheterapeuttiliiton täydennyskoulutuspäivät (…Riittääkö eväät)

2013 Kohtaamisia-seminaari

2012 Miten rakentuu uusi kokemuksellisuus

2012 Fonologiatesti -koulutus

2011 Lasten ja nuorten puheen- ja kielen arviointi ja mittaaminen

2011 Mistä sanat syntyvät seminaari

2011 Kielelliset lukivaikeudet

2011 Kiintymyksessään pettynyt lapsi lastensuojelussa -seminaari

2011 Puheterapeuttiliiton ammatinharjoittaja koulutus (tietosuoja)

2010 Haastava potilas hoitosuhteessa

2010 Kiintymyssuhteen rakentaminen

2010 Monikielisyys päiväkodissa ja koulussa

2009 Viittomapäivä

2009 Mikä terapiassa vaikuttaa

2009 Vinkkipuhe

2009 Kielihäiriöinen lapsi

2008 Dialogisen puheentuki ry -seminaari

2008 Narratiivisen työskentelyn kurssi

2007 Tutkittua tietoa puheterapiasta