Puheterapiaan hakeutuminen 2022-12-20T16:37:19+02:00
Ulla Hyytiäinen tekee myös yksityistä konsultaatiota, tutkimuksia, lausuntoja ja antaa ensitietoa korvausta vastaan (esimerkiksi 2-4 kerran kokonaisuus) sekä antaa puheterapiaa itsemaksaville asiakkaille. Valitettavasti tällöin ei mikään julkinen taho tai Kela korvaa laskua tai osaa siitä perheelle. Hintoja voi kysellä ULLA PUH -sivuston kautta palautelomakkeella.

ULLA PUH tarjoaa

 • puheterapiaa lapsille ja nuorille

 • ryhmäpuheterapiaa lapsille (2-3 lasta)

 • monimuotoryhmäterapiaa (4-6 lasta) neuropsykologin kanssa

 • logopedista (puheen- ja kielenkehityksen taitojen) tutkimusta

 • konsultaatiota puheen- ja kielenkehityksestä

 • kielihäiriöisen lapsen vanhempien ohjausta

 • ensitiedon antamista vanhemmille ja eri henkilöstöryhmille

 • AAC-menetelmiin perehdyttämistä ja käytön ohjaamista (kuvat, kuvakansiot, tukiviittomat, nopea piirrostekniikka)

 • Theraplay® -elementtejä puheterapiassa lapsille vuorovaikutuksen ja kommunikaation luomiseksi ja vahvistamiseksi

 • Theraplay® -terapiaa perheille vuorovaikutuskykyjen vahvistamiseksi (myös työparina)

Lisäksi ULLA PUH tarjoaa

 • yksilö- tai ryhmätyönohjausta kaikille henkilöstöryhmille – erityisesti puheterapeuteille, päivähoidon esimiehille ja erityispäivähoidon henkilöstölle
 • opiskelijoiden ohjausta

 • julkaisuja ja artikkeleita

ULLA PUH -puheterapiaan

ULLA PUH/ Ulla Hyytiäisen puheterapiaan voi hakeutua itsemaksavana tai vakuutusyhtiön kautta. Lapsi tai nuori voi myös saada ULLA PUH -puheterapiaa ostopalveluna terveyskeskuksesta tai sairaalasta.

Voit ottaa yhteyttä Ulla Hyytiäiseen ULLA PUH -sivuilla olevan palautelomakkeen kautta, jos tarvitset tietoa lapsesi tai nuoresi vuorovaikutuksen, kommunikaation, puheen ymmärtämisen, puheilmaisun tai kielenkehityksen pulmista.

Puheterapiaan hakeutuminen

Jos lapsen tai nuoren vuorovaikutuksen, kommunikaation, puheen ymmärtämisen tai puheilmaisun pulma mietityttää, kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen terveyskeskukseen, neuvolaan tai kouluterveydenhuoltoon. Usein puheterapian tarve arvioidaan jo näissä toimipisteissä, ja tarvittaessa terapia voidaan aloittaa terveyskeskuksessa tai mahdollisen PSOP -palvelusetelijärjestelmän mukaisesti yksityisellä palveluntuottajalla. (www.parastapalvelua.fi/asiakkaalle). Tällöin puheterapian kustannukset asiakkaalle määräytyvät asuinkunnan mukaan. Nyt voimassaolevan lain perusteella lasten sairauksien hoito ja kuntoutus on asiakkaille ilmaista.

Terveyskeskuksen omalääkäri voi tarvittaessa lähettää asiakkaan erikoissairaanhoitoon. Pääkaupunkiseudulla erikoissairaanhoito on HUS-yhtymän tuottamaa. Sairaalasta voidaan tarvittaessa kirjoittaa asiakkaalle ostopalvelukuntoutusta. Erikoissairaanhoidon hinnat ja ostopalvelut vaihtelevat vuosittain määritellyn hinnaston mukaan. Tällä hetkellä lasten sairauksien hoito ja kuntoutus on asiakkaille ilmaista lain perusteella.

Jos erikoislääkäri toteaa lapsen tai nuoren puhe- ja kielihäiriön tms. pulman olevan erittäin vaikea, voidaan lapselle tai nuorelle hakea Kelan kustantamaa kuntoutusta.

KELAn kustantama puheterapia

ULLA PUH -puheterapiaa ei voi saada Kelan kustantamana.