Puheterapia 2022-12-20T16:26:31+02:00
Puheterapeutti on Valviran laillistama ja rekisteröimä yliopistokoulutuksen saanut terveydenhuollon ammattilainen.

Puheterapeutti

hoitaa mm. seuraavia puheen ja kielen osa-alueita:

  • viivästynyt tai poikkeava puheen- ja kielenkehitys
  • puheen ymmärtämisen ja tuottamisen vaikeudet
  • epäselvä puhe ja artikulaation pulmat
  • änkytys
  • valikoiva puhumattomuus
  • vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin pulmat
  • psykiatriset kieli- ja kommunikointipulmat
  • äänenkäytön pulmat
  • kuulovammat
  • lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet

Mitä puheterapia on

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa lapsi- tai aikuisasiakkaan arjen kommunikaatio- ja toimintakykyä. Puheterapia sisältää tutkimuksia, kuntoutuksen suunnittelua, yksilö- tai ryhmäterapiaa, vanhempien ja lähiympäristön ohjausta, puhetta tukevien tai korvaavien kommunikaatiokeinojen ja mahdollisten apuvälineiden suunnittelua ja ohjausta.

Puheterapian perustana on asiakkaan ja puheterapeutin vuorovaikutussuhde. Logopedisten tutkimusten pohjalta tehdään terapiasuunnitelma yhdessä asiakkaan tai hänen omaistensa kanssa. Puheterapiasuunnitelma pohjautuu yleensä erikoislääkärin tai sairaalan tiimin tekemään kuntoutussuunnitelmaan. Vaikeasti puhe- ja kommunikaatiohäiriöisen puheterapian menetelmät, toimintatavat ja aikataulut sovitaan yhdessä asiakkaan tai omaisten kanssa. Vaikeasti puhehäiriöisten asiakkaiden puheterapia on usein tiivistä ja pitkäkestoista.

Tutustu myös näihin:

Katso myös puheterapiaan hakeutuminen