Etusivu 2022-12-20T16:40:13+02:00
Olen Ulla PUH, Valviran laillistama puheterapeutti. Annan puheterapiaa suomen kielellä koulu-, päiväkoti- ja kotikäynteinä Helsingissä. Minulla on ajanmukaiset materiaalit sekä terapiamenetelmät ja päivitän ammattitaitoani vuosittain kouluttautumalla.

Vapaat ajat

Ota yhteyttä PALAUTE-lomakkeella, niin kerron vapautuvista puheterapia-ajoista

ULLA PUH laillistettu puheterapeutti Ulla Hyytiäinen

Lämminhenkistä puheterapiaa
– lasta ja hänen perhettään kunnioittaen, kohti onnellista aikuisuutta.

Puheterapiani tavoitteena on lapsen ja nuoren vuorovaikutuksen, kommunikaation sekä puheen- ja kielenkehityksen kehittyminen ja näin hänen, sekä hänen perheensä elämänlaadun kohentuminen.

Mielestäni uudet asiat opitaan parhaiten jaetun ilon kautta.

Asiakkainani on lapsia ja nuoria kaikista puhehäiriöluokista ja vammaisryhmistä. Minulla on yli kolmenkymmenen vuoden kokemus erityisesti seuraavista häiriöluokista olevien lasten puheterapiasta:

  • autisminkirjo (autismi ja Asperger)
  • dyspraksia ja dysfonologia

  • monikielisyys

  • kielenkehityksen erityisvaikeus
  • viivästynyt puheenkehitys
  • psykiatriset puhe- ja kielihäiriöt
  • varhaisen vuorovaikutuksen häiriöt ja kommunikaatio-ongelmat

AAC-keinojen eli puhetta ja kommunikaatiota tukevien keinojen luonteva käyttäminen ja niiden käytön ohjaus kuuluvat tarvittaessa osana puheterapiaani. AAC-keinoja ovat esimerkiksi viittomat puheen ja ymmärtämisen tukena, erilaiset kuvat ja kuvakansiot sekä nopea piirtäminen kommunikaation solmujen aukaisemiseksi.

Tarvittaessa annan puheterapiaa, jossa käytetään Theraplay® -elementtejä lapsen ja aikuisen vuorovaikutuksen onnistumiseksi, sekä keinona lapsen ja hänen vanhempiensa yhteisen kielen ja kommunikaation kehittymiseksi (Theraplay® -terapeutin pätevyys / Suomen Theraplay® -yhdistys & The Theraplay® Institute /USA). (https://theraplay.fi, https://www.theraplay.org )

Minulla on pitkä kokemus myös ensitiedon jakamisesta ja perheiden kanssa työskentelystä: olen ollut dysfaattisten/kielihäiriöisten lasten perheiden kuntoutusohjaaja, sopeutumisvalmennuskurssien johtaja, seminaarien vetäjä ja kirjoittanut julkaisuja kielenkehityksen pulmista ja niiden kuntoutuksesta sekä tehnyt kielihäiriöisten lasten vanhempainoppaita.

Olen myös työnohjaaja. Minulla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus konsultaatiosta ja päivähoidon henkilöstön ja puheterapeuttien ohjaamisesta sekä työnohjaajan koulutus. Olen koulutukseltani myös lastentarhanopettaja ja opiskellut Taideteollisessa korkeakoulussa sekä tehnyt Yleisradioon lasten ja varhaisnuorten ohjelmia aiemmin kymmenen vuoden ajan. Lisäksi olen tehnyt monimuotoryhmäterapiaa neuropsykologin kanssa ( www.mayet.fi).

ULLA PUH -yksilöpuheterapiat toteutuvat kodeissa, päiväkodeissa tai kouluissa. Puheterapiat kustannetaan yleisimmin HUSin tai Sosiaali- ja terveysviraston kustantamina, jolloin niihin pitää saada foniatrin tai muun erikoislääkärin lähete.

ULLA PUH -työnohjausten toteutuspaikka sovitaan erikseen tilaajan kanssa.